Organisatie

Stichting Mentorschap
Sommige mensen zijn door een ziekte of beperking niet volledig in staat om zelf beslissingen te nemen en voor zichzelf op te komen. Maar wat als hij/ zij niemand om zich heen heeft om dat voor hem/ haar te doen? 
 
Stichting Mentorschap zet voor deze mensen zorgvuldig geselecteerde en geschoolde mentoren in. Deze mentoren treden op voor en namens mensen die door hun beperking niet (volledig) in staat zijn voor zichzelf op te komen en beslissingen te nemen op het persoonlijke vlak. Mentoren zijn vrijwilligers die door de rechtbank worden benoemd en wettelijk zorg vertegenwoordiger, vertrouwenspersoon, belangenbehartiger en adviseur zijn voor hun cliënt.
 
Als mentor ondersteun en vertegenwoordig je iemand formeel bij het behartigen van zijn zorg- en welzijnsbelangen. Je staat naast de persoon en kijkt, denkt en praat mee over goede zorg en kwaliteit van leven.
Je hebt als mentor een betrokken contact met je cliënt, maar ook een goede afstemming met het zorgnetwerk om iemand heen!
 
Stichting Mentorschap koppelt mentor en hulpvrager, coördineert de aanvragen mentorschap naar de rechtbank en schoolt, begeleidt en faciliteert de mentoren in de uitvoering van hun mentorschap.
 
Als mentor kun je daadwerkelijk van betekenis zijn in het overleg rondom passende zorg voor een kwetsbare doelgroep in onze samenleving!
 
Wilt u ook daadwerkelijk van betekenis zijn voor een ander? Word Mentor!
 
Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met Roza Welsing, Coordinator Stichting Mentorschap, rwelsing@stichtingmentorschap.nl of tel. 06-10160139